Dôležitosť výdavkov domácností v aktuálnej situácii

V dnešnej situácii, v čase coronavírusu – v časoch kedy väčšina ľudí pracuje len z domu, alebo nepracuje a je doma buď so 60%  príjmom, alebo sú na PN prípadne na OČR s deťmi, príjmy domácností rapídne klesnú, čo môže mať dopad na ich finančnú situáciu. Musia automaticky čerpať financie zo svojich úspor – to je jedna alternatíva, ale veľmi dôležitú úlohu tu hrajú aj ich výdavky.

Nielen výška výdavkov je v týchto časoch významná, ale aj ich kategorizácia. Poznáme 2 typy výdavkov:
1. Fixné výdavky – sú každý mesiac rovnaké, nemenia sa v krátkodobom horizonte, ich výšku vieme len minimálne ovplyvniť.
2. Variabilné výdavky – menia sa každý mesiac, vieme ich priamo ovplyvniť pri spotrebe.

Príklady jednotlivých výdavkov môžete vidieť v tabuľkách nižšie, kde som porovnal 2 domácnosti, ktoré majú rovnakú mzdu 1 500 €:
a) domácnosť vľavo má väčší objem fixných výdavkov – vyšší úver, lízing na auto, vyššie nájomné, …
b) domácnosť vpravo má väčší objem variabilných výdavkov – čo znamená, že viac utráca za spotrebu a služby.

Rozdiel medzi týmito domácnosťami je, že domácnosť vpravo viac utráca za spotrebu, chod domácnosti či voľný čas, ale zas má nižšiu hypotéku, nemá žiadne ďalšie pôžičky ako lízing, spotrebiteľské úvery a podobne.
Domácnosť vľavo má vyššiu hypotéku, aj auto na lízing, ale ich výdavky na spotrebu sú nižšie a tu vedia „ušetriť“ na výdavkoch zameraných na chod domácnosti či na výdavkoch na zábavu.

Ale v aktuálnej situácii, v čase keď sme doma a nevyužívame služby, ktoré by sme pri normálnom stave využívali, sú variabilné výdavky rapídne nižšie oproti iným mesiacom, pretože domácnosti platia len za jedlo, drogériu a lieky prípadne zdravotné potreby.
Práve preto vysokú dôležitosť majú v dnešnej situácii fixné výdavky, ktoré aj v čase keď sme doma, musíme stále platiť bez ohľadu na výšku príjmov domácností. A tu je hlavný problém, že ak tieto fixné výdavky sú vysoké, môže to mať veľký dopad na chod domácnosti. To znamená, ak má domácnosť vysoké splátky úverov, lízingov, nájmov, pôžičiek, vysoké mesačné platby za telefón, televízor, internet, za členstvá fitnes centier,  tak ak sa ich príjem zníži na polovicu (resp. pri 55% príjme kvôli PN) a nemajú žiadne úspory a rezervy, ich rozpočet je ohrozený.

Tu sa potvrdzuje, že je v tejto situácii efektívnejšie mať nižšie fixné výdavky a radšej vyššie variabilné výdavky, ktoré v tomto čase budú na minime a chod domácnosti nemusí byť narušený aj keď sa príjem zníži o polovicu.

V nasledovnom obrázku rátame s jednoduchým výpočtom príjmu v čase coronavírusu, kde domácnosť dostáva 55% z čistého príjmu 1500€, čo je 825€:

Chod domácnosti vľavo pri vysokých fixných výdavkoch až 900€ je neudržateľný, pretože ich musia zaplatiť aj keď sú doma. Zároveň aj variabilné výdavky na stravu, zdravie či dezinfekciu musí táto domácnosť stále platiť, dokonca pravdepodobne aj viac. V tomto ilustrovanom príklade je vidieť, že znížený príjem spôsobený coronavírusom nestačí na základné výdavky, ktoré musí domácnosť zaplatiť.
Na druhej strane domácnosť na pravej strane pri nízkych fixných nákladoch aj skoro polovičný príjem neovplyvnil ich životnú situáciu, a aj v týchto časoch vedia fungovať bez problémov aj keby nemali žiadnu rezervu.

Cieľom tohto porovnania bolo upozornenie na fakt, že zadĺženosť domácností na Slovensku je vysoká, niekedy neprimeraná ich príjmu, čo v prípade ak si nevytvárajú rezervu, môže v časoch krízy, prípadne straty príjmu drasticky ovplyvniť ich ďalší chod.

Ako znížiť tieto fixné výdavky?
1. mať zdravé úvery –  hypotéka a iné úvery mať primerané ku mzde (už opatrenia NBS tomu pomáhajú),
2. nízka úroková sadzba – refinancovať úver, natiahnuť úver na dlhšiu dobu, požiadať o zníženie úrokovej sadzby aj mimo fixácie (s poplatkom alebo bez),
3. nezadlžovať sa pri kúpe životu nepotrebných vecí – domáce spotrebiče, dovolenka – radšej si nasporiť a zaplatiť v hotovosti,
4. aktualizovať výdavky na internet, mobilný paušál, televízor – po skončení doby viazanosti aktívne hľadať nižšiu ponuku od konkurencie,
5. aktualizovať ročné výdavky na poistenie – auta či bytu – poistné sa každým rokom môže znižovať a len aktívnym servisom týchto zmlúv vieme dosiahnuť úsporu pri výbere inej, možno lacnejšej, ale stále rovnako kvalitnej ponuky.

Ako znížiť variabilné výdavky?
Najefektívnejším spôsobom zníženia týchto výdavkov je na základe mojich skúseností z praxe ich každodenné zapisovanie s následnou analýzou na konci mesiaca – za čo sme utratili najviac a v akej výške. Touto kontrolou veľa domácnosti automaticky zníži ďalší mesiac svoje výdavky, ak sú vysoké.
V dnešnej digitálnej dobe existujú rôzne mobilné aplikácie na zapisovanie výdavkov, či dokonca aplikácie bánk poskytujú slušný prehľad. Ak máte záujem, rád Vám pošlem pomôcku, na základe ktorej si môžete zapisovať tieto výdavky.

Už spomínané výdavky riešim individuálne s klientmi pri zostavovaní finančných plánov, ktoré sú potrebné nielen na zabezpečenie rozpočtu na podobné aktuálne situácie v živote, ale samozrejme na tvorbu rezerv do budúcnosti:
– krátkodobá rezerva (do 1. roka) – 3.-6. mesačné výdavky v prípade straty príjmu, opravy, dovolenka,
– strednodobá rezerva (do 10 rokov) – kúpa auta, bytu, rekonštrukcia, dovolenka, vzdelanie pre deti,
– dlhodobá rezerva (nad 10 rokov) – predčasné splatenie hypotéky, vzdelanie detí, na bývanie detí, na dôchodok.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať a dohodnite si KONZULTÁCIU zdarma.

 

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*