Ing. Branislav Vavro

Po úspešnom absolvovaní vysokej školy v oblasti ekonomiky a manažmentu som na vlastnej koži zistil, že získané teoretické znalosti v oblasti finančného trhu boli nedostatočné na naplnenie mojich cieľov a potrieb bez rady odborníkov z praxe.
Uvedomil som si, že dnes každý človek má potrebu vlastného bývania, zabezpečenia detí, zabezpečenia zdravia a majetku a potrebu vytvárať si kapitál do budúcnosti.

Preto sa špecializujem na napĺňanie týchto potrieb ľudí mojimi skúsenosťami z praxe a partnermi, s ktorými spolupracujem. Mojou pridanou hodnotou je vytvorenie dôvery s klientom a dať možnosť voľby.

10 mojich znakov a vlastností zhrnutých v jednom mene:

Business – som podnikateľsky orientovaný
Rast – snažím sa neustále rásť
Aktivita – som aktívny človek
Novinky – stále sa rád učím novým a novým veciam
Organizovanie – organizujem veľa projektov a zároveň aj ľudí

Voľba – každému dávam možnosť voľby
Allfinanz – komplexne využívam a kombinujem množstvo finančných nástrojov
Vysokoškolský titul II. stupňa – mám ekonomické vzdelanie
Riešenie – vždy hľadám riešenie na každú situáciu
OVB – zastrešuje ma silný partner na finančnom trhu

Tím je vždy viac ako jednotlivec

Naša značka