Ing. Branislav Vavro

Po úspešnom absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore ekonomika a manažment som na vlastnej koži zistil, že získané teoretické znalosti z oblasti financií a finančného manažmentu boli u mňa nedostatočné, a že sa nezaobídem bez rád odborníka z praxe.
Uvedomil som si, že dnes každý človek má potrebu vlastného bývania, zabezpečenia detí, zabezpečenia zdravia a majetku a potrebu vytvárať si kapitál do budúcnosti.

Preto sa špecializujem na vzdelávanie verejnosti, škôl a firiem v tejto oblasti – a to konkrétne finančného trhu a finančnej gramotnosti – prostredníctvom skúseností a znalostí, ktoré získavam denno-denne z praxe. Prezentovanie je mojou vášňou a veľmi rád takouto formou vzdelávam klientov či ľudí v tíme.
Mojou pridanou hodnotou je vytvorenie dôvery s klientom a dávanie možnosti voľby.

Prečo spolupracovať so mnou?
– 4 roky skúsenosti na finančnom trhu,
– 6 skúšok z NBS zo všetkých sektorov finančného trhu,
certifikovaný lektor spoločenskej hry Finančná sloboda – je len 50 lektorov na Slovensku,
spoluzakladateľ projektov na šírenie finančnej gramotnosti,
– 185 klientov a finančných plánov,
autor mnohých praktických článkov,
– digitalizácia, elektronická komunikácia a biometria v práci – webináre, online konzultácie
– dôvera – prezentujem sa aj na sociálnych sietiach – facebook, instagram, linkedin
– získané pracovné skúsenosti zároveň prezentujem a učím verejnosť, školy a firmy.

 

Znaky a vlastnosti zhrnuté v mojom mene:

Business – som podnikateľsky orientovaný
Rast – snažím sa neustále rásť
Aktivita – som aktívny človek
Novinky – stále sa rád učím novým a novým veciam
Inžinier – mám vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky a manažmentu
Spravodlivosť – som spravodlivý vo všetkých oblastiach
Lektor – som certifikovaným lektorom spoločenskej hry Finančná sloboda
Autentickosť – som prirodzený a nehrám sa na niekoho, kto nie som
Veselosť – mám rád zábavu, humor a tak ma aj každý pozná

Voľba – každému dávam možnosť voľby
Allfinanz – komplexne využívam a kombinujem množstvo finančných nástrojov
Vprojects – projekty zamerané na školenie finančnej gramotnosti
Riešenie – vždy hľadám riešenie na každú situáciu
OVB – zastrešuje ma silný partner na finančnom trhu